Inapoi | Anexa 1 - Regulament ADR - CNCCRCRC| Inainte


Clubul National al Crescatorilor de Caini de Rasa
Ciobanesc Romanesc Carpatin

membru al ASOCIATIEI CHINOLOGICE ROMANE
Str.Liviu Rebreanu nr.10,420008 Bistrita Jud. Bistrita Nasaud
Telefon: 0745-355455 ; 0744-599009 ;0744-138454; Fax:0263-230300
www.carpatin.ro e-mail c1ub@carpatin.ro

Asociatie inregistrata la nr.9 in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la Judecatoria Bistrita
Cod Fiscal: 13564990;cont:RO31RNCB16000000S5S90001 BCR Bistrita

 

REGULAMENT DE SELECTIE
PENTRU ACORDAREA DREPTULUI DE REPRODUCTIE
CAINILOR DE RASA CIOBANESC ROMANESC CARPATIN

1.   Generalitati
Arbitrajul de selectie pentru acordarea dreptului de reproductie ( ADR) este obligatoriu pentru câinii reproducatori de ambele sexe; acest examen nu poate avea loc inainte de implinirea vârstei de 12 luni. Arbitrajul pentru acordarea dreptului de reproductie se efectueazä luând in considerare criteriile stabilite de catre Clubul National al Crescatorilor de Cãini de Rasä Ciobänesc Românesc Carpatin si validate de catre A.Ch.R.
2.   Organizarea selectiei
Examenele pentru ADR vor fi organizate de catre C.N.C.C.R.C.R.C. sau de catre cluburile zonale ale acestuia. C.N.C.C.R.C.R.C. va stabili locurile si datele examenelor ADR pentru anul urmator, urmând ca acestea sa fie aprobate de catre A.Ch.R.
Pentru fiecare examen ADR clubul va desemna un responsabil de selectie care va avea urmätoarele atributiuni:
  •   Transmiterea la timp a buletinelor de inscriere
•   Verificarea documentelor necesare inscrierii câinilor
•   Elaborarea listei de participare cu rubricile masculi, femele,
•   Verificarea cazurilor de repetare a selectiei si informarea arbitrului in acest sens
  • Verificarea autenticitätii certificatelor medicale, in cazul Câinilor aminati la o selectie anterioarä si inscrisi pentru repetarea selectiei (acolo unde acestea au fost solicitate)
          • Predarea catre C.N.C.C.R.C.R.C. a copiilor certificatelor de selectie si a tabelului centralizator.
2.1.    Conditii organizatorice
          • Secretariat; mobilier pentru arbitri si secretariat
          • Spatiu suficient pentru unul sau mai multe ringuri cu laturile de minim 10x10 metri
          • Un numär suficient de colaboratori instruiti
          • Dispozitiv de mäsurat inältimea acreditat(zoometru)
          • Numere de concurs aplicabile pentru conducätoni câinelui
          • Disponibilitäti financiare necesare unei bune organizäri.
Numärul maxim al câinilor admisi pentru o zi de selectie/arbitru este de 50. In cazul depasirii acestui numar, se vor solicita mai multi arbitri sau se vor stabili 2 zile de arbitraj consecutive. Organizatorul are obligatia sä anunte in prealabil pe toti participantii in legäturä cu data la care au fost programati pentru examenul de selectie.
2.2.    Arbitrul de selectie
Pentru efectuarea selectiei, C.N.C.C.R.C.R.C. desemneaza arbitrii dintre cei acreditati de catre Colegiul de Arbitri (C.A) al A.Ch.R. pentru aceastä rasä.
Arbitrii de selectie vor fi desemnati anual de cätre C.N.C.C.R.C.R.C. si comunicati C.A. al A.Ch.R.
3.    lnscrierea la selectie
Inscrierea se va face la responsabilul de selectie desemnat pana la data anuntatä de catre organizator sau in ziua de desfàsurare a examenului de selectie, atunci când acest lucru este admis.
Documentele necesare inscrierii câinelui:
•    Actul de origine
•    Certificatul de selectie ( la reselectionare sau in cazul unei amânäri anterioare)
•    Certificatele medicale edificatoare ( radiologice, imagistice, etc) in cazul in care acestea au fost solicitate la o selectie anterioarä la care câinele a fost amanat. Copiile acestor certificate se vor trimite responsabilului de selectie cu cel putin 10 zile inainte, data postei.
•    Carnetul de sänätate cu vaccinurile la zi
In situatiile in care la o selectie anterioarä câinele a fost amanat, proprietarul este
OBLIGAT sä informeze responsabilul de selectie in legäturä cu acest fapt.
Nerespectarea acestei prevederi duce la anularea eventualei selectii si constituie o abatere ce se sanctioneazä de catre Comisia de disciplina a C.N.C.C.R.C.R.C.
4.   Participarea la selectie
      •    La selectie vor fi admisi numai câini din rasa Ciobänesc Românesc Carpatin aflati in evidenta C.N.C.C.R.C.R.C. sau a asociatiilor teritoriale A.Ch.R. care au implinit cel putin 12 luni , posedä certificat de origine si pot fi identificati pe baza numärului de tatuaj si/sau microcipului.
      •    Este interzisä prezentarea cãinilor bolnavi sau a femelelor in cälduri
      •    Un caine care se aflä in proprietatea unei persoane sanctionatä cu
           ,,lnterdictie de acces la cartea de origine” nu poate fi prezentat la                     selectie nici de cätre proprietar, nici de catre terti.
      •    Verdictul dat de catre arbitrul de selectie este definitiv.
      •    Proprietarul räspunde conform legislatiei in vigoare pentru                            eventualele pagube provocate de cãinele säu in timpul desfasurarii                selectiei.
•    Proprietarul este obligat sa respecte toate prevederile acestui regulament si a regulamentelor A.Ch.R. in vigoare.
5.Selectia
In cadrul examenului de selectie arbitrii hotäräsc acordarea dreptului de reproductie dupä urmätoarele examinari:
•   Mäsurarea inaltimii la greabän, mäsurarea lungimii corpului, verificarea raportului lungime corp/inältime la greaban, adâncime toracicä / inäluime la greabän, raportul cranio-nazal.
•   Verificarea calitätii pärului si a prezentei subpärului.
•   Verificarea pigmentärii ochilor, trufei, mucoaselor si a pärului.
•   Verificarea danturii si a muscäturii câinelui, cat si a prezentei testiculelor la masculi.
•   Verificarea caracterului. Aceasta se va face in timpul intregii selectii. Câinele trebuie sä fie calm si echilibrat. Exemplarele agresive sau fricoase vor fi declarate inapte pentru reproducere.
•   Arbitrarea in pozitie staticä si interpretarea miscärii conform standardului rasei.
5.1.     Evaluari
RECOMANDAT PENTRU REPRODUCTIE (R++)
Vor fi evaluati numai câinii care corespund perfect imaginii standardului rasei atât din punct de vedere morfologic cat si al caracterului. Nu se admit nici un fel de abateri de la standardul rasei!
APT PENTRU REPRODUCTIE (R +)
Vor fi astfel evaluati câinii cu:
•   usoare defecte morfologice
•   diferente de talie mai mari de 2 cm peste sau 1 cm sub limitele impuse de standard
•   lipsa a unu sau doi premolani 1
•   usoare defecte de pigmentare
INAPT PENTRU REPRODUCTIE (INAPT)
Urmätoarele defecte duc la excluderea de la selectie:
•   defecte anatomice grave, atipicitate, aspect molossoid
•   monorhidie sau criptorhidie
•   lipsuri dentare :lipsa a mai mult de doi premolari sau lipsa oricärui alt dinte
•   muscatura in cleste, prognatism superior mai mare de 2 mm
•   depigmentäri importante ale ochilor, trufei, mucoaselor, heterocromie ocularä
•   orice alta culoare a parului in afara de cea admisa de standard
•   absenta subparului, par grifonat, sãrmos, lung, moale, matãsos, par lung pe cap si /sau pe fetele anterioare ale membrelor
•   exemplar agresiv sau fricos
•   caini adulti cu talie sub 62 cm la masculi si sub 58cm la femele
•   cainii are prezinta in mod evident anomalii de ordin fizic sau comportamental

AMANAT DE LA SELECTIE
Amanarea se poate face o singurä data in urmatoarete conditii:
•   dezvoltarea cãinelui nu permite inca selectia sau câinele nu este in cea mai buna conditie pentru a fi confirmat
•   atunci când arbitrul solicitã certificate medicale edificatoare ( examene radiologice pentru HD, lipsuri dentare, etc.). Se vor inscrie in raportul de arbitraj si in certificatul de selectie examenele medicale solicitate.
5.2.    Imbunatatirea clasei de selectie
Proprietarul unui caine, declarat APT PENTRU REPRODUCTIE, are posibilitatea sa isi prezinte câinele pentru imbunatatirea clasei de selectie, cel mai devreme in anul urmator. Posibilitatea imbunatatirii clasei de selectie, in ambele cazuri ( selectie primara sau reselectie), este permisa o singurä data.
5.3     Durata selectiei
1.  Selectia primarä sau selectia dupä amânare sunt valabile pe durata a doi ani din momentul eliberarii certificatului de selectie ADR; in cel de-al 2-lea an din perioada de selectie câinele trebuie prezentat pentru reselectie.
2.  Reselectia este definitivä.
3.  O imbunätätire a clasei de selectie prelungeste durata initialä a selectiei.
4.  Femelelor gestante, ce au fost selectionate, li se poate prelungi cu inca un an valabilitatea primului certificat de selectie, farä sä se prezinte, daca in ziua organizärii examenului de reselecionare se dovedeste cu certificatul de monta perioada de gestatie de cel putin 42 de zile. Acelasi lucru se aplicä si femelelor care aläpteazä, dacä intre ziua fätärii si termenul pentru selectie nu au trecut mai mult de 42 de zile. Este exclusä o prelungire a selectiei din orice alte motive.
5.4     Expirarea selectionarii
1.  Neprezentarea unui caine selectionat la reselectie duce la expirarea selectionärii la finele anului.
6.       Certificatul de selectie si cartea de selectie
Certificatul de selectie se inmãneazä proprietarului .Pentru cainii neselectionati se mentioneaza motivele pentru care nu au fost selectionati sau tipul examenelor medicale solicitate de cätre arbitru in cazul câinilor amânati.
Câinii selectionati intr-un an vor fi inregistrati , separat pe sexe, in cartea de selectie a C.N.C.C.R.C.R.C.
Cartea de selectie cuprinde o declaratie cuprinzätoare despre cainii declarati apti si recomandati pentru reproducere de catre arbitrii de selectie.
7.       Inregistrarea in Cartea de origine
Vor fi inregistrati in Cartea de Origine numai puii proveniti din parinti care au primit dreptul de reproductie in conformitate cu prezentul regulament.

Adoptat in sedinta Consiliului Director al C.N.C.C.R.C.R.C. din 08.06.2001 si modificat la data de 08.03.2004 in conformitate cu prev.art.23, lit c din statutul C.N.C.C.R.C.R.C., art.4 lit. a din Regulamentul C.O.R. si Procedura de acceptare a noilor rase canine de cätre F.C.I. aprobata in A.G. a F.C.I., Bruxelles, la 30-31 mai 1995.

Aprobat in sedinta Consiliului Director al A.Ch.R. din 12.11.2005 

© 2005-2011 Designed by Claude